"Probably the best Swedish gaming community in the world!"

Alpha

Alpha är en samlingspunkt för personer över 20 år där trygghet och gemenskap är A och O.  Vare sig du är en Paladin, HSmaskin eller CookieClicker fanatiker så är du välkommen hos oss! 

Du behöver inte vara föreningsmedlem för att vara med i Alpha, kom in och tjöta med oss direkt!

   

Alpha Gaming

Alpha Gaming är en Ideell förening som har som mål att skapa den bästa möjliga platsen på internet.

Tillsammans vill vi främja den inre lågan för projekt och skapa möjligheter för att att nå sina bästa möjliga resultat. Vare sig det är inom Esport, Streaming eller andra äventyr.

Alpha <3 Kappa Bar

Alpha Gaming och Kappa Bar inledde ett samarbete 2018 för att tillsammans jobba för Fair Play, motverka fusk samt skapa en bättre plats för alla online så väl som offline.


Detta samarbete passar oss perfekt då vi varje år har återkommande träffar med våra medlemmar på Kappa Bar runt om i Sverige.