Alpha Gaming Ideell Förening

Denna sida är ett informationsblad som beskriver allt nödvändigt för att uppfylla GDPR. Informationen nedan är publik och uppdateras vid förändring. Senast uppdaterad: 27/07/2018

Personuppgiftsansvarige

Marcus Lindh lindh@alphas.se
Wasef Muhit zef@alphas.se

Eller för att få kontakt med någon i styrelsen kontakta styrelse@alphas.se


Syfte för behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter i syfte för att validera personer som ansöker till Alpha Gaming Ideel Förening, samt sparar de validerade uppgifterna för att föra ett Medlemsregister.

Uppgifter vi spararExterna Mottagare

Alpha Gaming ger inte ut några uppgifter vi samlar in. Eventuellt externa mottagare som kan ha tillgång är Visma (https://vismaspcs.se/) som tillhandahåller tjänsten Visma eEkonomi där vi bokför och sparar medlemsregistret.
Alpha Gaming för inte över uppgifter till tredjeland (land utanför EU/EES).


Tidsfrister för radering

Vid utträde ur förening eller ej inbetald årsavgift, kommer dina uppgifter samt medlemskap att bli strukna ur medlemsregistret snarast möjligt.


Säkerhetsåtgärder

Uppgifterna skyddas bakom Visma eEkonomis säkerhets system. Enbart de i styrelsen med särskild access kan se ansöknings formulär. Medlems Registret kan bara nås av Personuppgiftsansvarige, samt de med särskilda behov, så som tekniskt ansvarige.